ANBI profiel 


Stichting vrienden van de zorgboerderij 
de Lingehof”. 

Algemene informatie 

Rechtsvorm: Stichting 

Statutaire naam: Stichting vrienden van zorgboerderij “De Lingehof.” 

Ook genoemd (handelsnaam)      Zorgboerderij “de Lingehof” 

Zoeknaam  Stichting vrienden v.d. zorgboerderij “de Lingehof.” 

Profiel URL www.delingehof.nl 

Statutaire zetel: Geldermalsen 

KvK nummer: 67340636 

RSIN856938968 

IBAN: NL37INGB0007946370


Activiteiten
 
Het in het algemeen belang bevorderen van het welzijn van bewoners en andere clienten van zorgboerderij “”De Lingehof” in Rhenoy (gemeente Geldermalsen) 

Duidelijke beschrijving van doelstellingen 

Het bevorderen van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking binnen de zorgboerderij “De Lingehof” en haar clienten van de dagbesteding op de locatie Tiendweg 13 en locatie Kleine Steeg 10. Het bieden van specifieke vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een  beperking. Het bieden van advies en ondersteuning ten aanzien van vrijetijdsactiviteiten aan mensen met een functiebeperking. Het bieden van een diversiteit aan mogelijkheden van vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid. Het versterken van de positie van mensen met een beperking in de vrije tijd in de regio Geldermalsen. Het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande rechtstreeks ¬of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Wijze waarop doel behaald wordt 
Onze dienstverlening is er uitsluitend op gericht om mensen met een beperking te helpen met hun vrije tijdsbesteding. We richten ons daarbij op de werkelijke (ondersteunings) vraag in plaats van een aanbod dat de vraag stuurt. Bij het pakket activiteiten dat we bieden, volgen we de trends in de vrije tijd. We willen dat mensen met een beperking ook daaraan mee blijven doen. - We stimuleren burgers tot vrijwilligerswerk en we ‘verleiden’ bedrijven tot maatschappelijk betrokkenheid. We zijn daarom actief als het gaat om ideeën / talenten van burgers – vrijwilligers en bedrijven te benutten. Daar ligt immers een kapitaal aan kennis waaruit waardevolle en vernieuwende activiteiten kunnen komen. Hierdoor stimuleren we betrokkenheid en borging. - De uitvoering laten we waar mogelijk over aan vrijwilligers en studenten. Zij worden bij het invullen en aanbieden door professionals ‘op maat’ ondersteund. Hierdoor wordt de professionaliteit van ons ten volle benut en wordt het oplossend vermogen en de betrokkenheid van vrijwilligers (burgers) en studenten optimaal gestimuleerd. 

Organisatie / bestuurders 

Aantal bestuursleden 3 

Is er een directie/ dagelijks bestuur ja 

Is er een persoon in dienst? ja 

Is er toezicht?Ja 

Naam: C. Groeneveld
Titel/functie: Voorzitter
Beloning: Geen

Naam: J.A. den Hartog
Titel/functie: Secretaris
Beloning: Geen

Naam: G.Vellekoop
Titel/functie: Penningmeester
Beloning: Geen

Contact informatie  

Bezoekadres: Tiendweg 13, 4152 GC Rhenoy

Postadres: Recht v.d. Leede 39, 4143 LN Leerdam

Telefoonnummer: 0345683515

E-mailadres: info@delingehof.nl 

WWW-adres: http://www.delingehof.nl 

Overig 

Doelgroep:   Mensen met een (verstandelijke) handicap 

Werelddeel: Alleen in Nederland