Doelgroep wonen

Wonen op De Lingehof is met name gericht op mensen met een verstandelijke beperking, varierend van jong volwassenen tot volwassenen. Ook kan er sprake zijn van bijkomende problematiek zoals autisme, ADHD, hechtingsproblematiek, of andere lichte psychische en/of psychiatrische problematiek. Bij ieder individueel persoon wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn wat betreft de zorg en begeleiding. 

Voor alle clienten geldt dat zij voldoende mobiel moeten zijn, aangezien De Lingehof beperkte rolstoeltoegankelijke faciliteiten heeft.


 

Doelgroep dagbesteding

De Lingehof staat open voor verschillende doelgroepen, die een betekenisvolle daginvulling nodig hebben. De Lingehof is met name gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Ook kan er sprake zijn van bijkomende problematiek (zie doelgroep wonen).

Daarnaast kunnen jongeren vanuit de jeugdzorg of speciaal onderwijs bij ons terecht. De Lingehof luistert naar de wensen van de clienten en bekijkt hierna de mogelijkheden. De Lingehof is uitgegroeid tot een plaats waar de juiste aangepaste zorg centraal staat voor een brede doelgroep. Het belangrijkste is dat de zorg aansluit op de client en dat iedere client zich binnen de setting van De Lingehof vertrouwt voelt en zich kan ontwikkelen.


 

Zaterdagopvang

Wij bieden om de week op zaterdag opvang voor jongeren tussen de 10-14 jaar. Deze jongeren hebben vaak een autistisch spectrum stoornis en kunnen met duidelijke begeleiding en structuur een actieve daginvulling vinden. Van 8:30 tot 15:30 uur zijn deze jongeren welkom.