Zaterdagopvang

Algemene informatie zaterdagopvang kinderen/jongeren.
Sinds 2017 is er de mogelijkheid voor kinderen en jongeren ontstaan op zorgboerderij ‘de Lingehof’ om op de zaterdag op de boerderij mee te komen helpen. De zorgboerderij is een plaats waar kinderen/ jongeren zich al snel op hun gemak voelen. Dit komt veelal door de ruimte, de rust en de structuur die geboden wordt. Vooral voor kinderen/ jongeren die de diagnose AD(H)D, gedragsproblemen en/ of een stoornis in het autismespectrum hebben kan het verblijf op de boerderij een positief effect hebben. Verder kan naast het feit dat de kinderen/jongeren een leuke dag hebben het voor de ouders en de rest van het gezin een ontlasting zijn om even de zorg voor het kind los te kunnen laten.

De activiteiten voor de kinderen op de boerderij zijn heel divers. Op de boerderij is er is altijd genoeg te doen! We verzorgen met elkaar de dieren, gaan de moestuin in, spelen op de kabelbaan of de trampoline en knutselen en bakken er op los. Dit doen we met elkaar en met een hoop gezelligheid.
Er wordt gewerkt met een klein groepje van maximaal 6 kinderen/ jongeren.
Bij dit alles kijken we wat uw kind leuk vindt en wat voor uw kind het beste is. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van uw kind en niet van diens beperking(en).

Voor elk kind wordt individueel een ontwikkelingsplan gemaakt waarin we doelstellingen formuleren die we samen met uw kind willen gaan behalen. Aan de hand van deze doelstellingen wordt per dag door de begeleiding gerapporteerd en deze rapportage wordt naar de ouders/verzorgers van het kind verzonden. Ook worden er vaak foto’s naar u verstuurd van activiteiten en andere zaken die betrekking hebben op uw kind. Zo blijft u op de hoogte van hoe het gaat met uw kind op de boerderij. De privacy blijft altijd gewaarborgd en is primair. 

We starten de dag om 9.00 uur en om 15.00 uur gaan de kinderen weer naar huis. Het is de bedoeling dat uw kind zelf een lunchpakketje meeneemt.

In- en uitsluitingscriteria zaterdagopvang
Omdat we passende zorg willen bieden in een veilige omgeving waarin elk kind zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen, betekent dit dat wij niet elk kind op de boerderij kunnen plaatsen. Er zijn kinderen die wij niet op de boerderij  kunnen plaatsen omdat wij daar de zorg niet voor kunnen garanderen of omdat wij de veiligheid voor hen zelf of anderen niet kunnen garanderen. Wij hebben hiervoor een aantal criteria opgesteld de zogenaamde uitsluitingscriteria. Wij kunnen kinderen/ jongeren niet plaatsen die:
- Niet mobiel zijn;
- Een zintuigelijke beperking hebben, zoals doofheid of blind;
- Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
- Met wegloopgedrag;
- Die suïcidaal gedrag vertonen;
- Met claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is;
- Met psychoses;
- Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
- Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
- Die verpleegkundige zorg nodig hebben

Bij dit alles willen we vermelden dat overleg altijd mogelijk is en we samen kijken wat de mogelijkheden zijn.

Financiering.
Omdat wij met praktisch elke gemeente in een straal van 15 km rond Rhenoy een overeenkomst hebben afgesloten kan de opvang meestal in de vorm zorg in natura worden verstrekt. Daarbij is het ook mogelijk om met een zogenaamd P.G.B. zorg af te nemen. U kunt hiervoor het beste met uw betreffende gemeente contact opnemen.